Petites annonces

07 Jun 2022 ABAIM ABAIM pe rekrit enn Akonpayater sosial ek kreatif

Kifer pa swazir enn metie sosial & asosiatif ?

Ou ena enn zoli personalite
Ou kontan ek konn servi kreativite kouma enn vre artis
Ou ena pasians ek zanfan ek bann zenn
Ou ena enn nivo minimum form V
Ou disponib bann Samdi ek Dimans

Avoy ou CV lor abaim@intnet.mu
52 59 67 42

Date limite : 21 juin 2022

Entrez votre demande (par mots-clefs) :